Jesteś tutaj: Dlaczego warto?

Korzyści - dlaczego warto?

1. Rozwijanie słuchu muzycznego

Dzięki grze na instrumentach następuje rozwój podstawowych zdolności muzycznych i muzykalności. Uczniowie operują tempem, dynamiką. Dochodzi do rozwoju słuchu wysokościowego; „gdy dziecko samo tworzy na instrumencie dźwięk, łatwiej zapamiętuje jego wysokość, a co za tym idzie zaczyna go kontrolować i korygować. Ułatwia to intonowanie dźwięków przy śpiewie”. Rozwija się poczucie rytmu,wrażliwość na barwę oraz głośność dźwięków.

2. Gra na instrumentach przyczynia się do rozwoju wielu ważnych cech osobowości.

- „Przede wszystkim przyczynia się do rozwoju procesów poznawczych. Kształci uwagę, pamięć, uczy skupienia (…). Uczeń musi podporządkować się wielu wymogom (…). Musi pamiętać położenie na instrumentach miejsc wydobycia potrzebnych dźwięków oraz kolejność ich występowania w odpowiednim przebiegu rytmicznym. Wymaga to podzielności uwagi (…).”

- zwiększona podatność na wpływy wychowawcze. „Treści, jakie niesie muzyka, przede wszystkim w swej warstwie dźwiękowej, ale i w towarzyszących piosence tekstach, kształtują poglądy młodych słuchaczy na istotne wartości w kontaktach społecznych (…). Zespołowe czynności muzyczne tworzą interakcje społeczne, w których dziecko zajmuje prospołeczne postawy, wykazuje zdyscyplinowanie i odpowiedzialność.”

- udział czynny w koncertach muzycznych przyczynia się do zwiększenia wiary we własne siły, pokonania stresu.

3. Aktywność obu półkul mózgowych

Według naukowców z Harvard Medical School dzieci, które minimum 2,5 godziny tygodniowo ćwiczyły grę na instrumentach (przez 15 miesięcy), „objętość obszaru ciała modzelowatego, a więc części mózgowia, które prawdopodobnie odpowiada za wymianę informacji pomiędzy prawą i lewą półkulą mózgową, zwiększyła się średnio o 25%.” Uważa się, że przyczynia się to do rozwoju inteligencji oraz koordynacji ruchowej.

Nauka gry na instrumentach wspomaga rozwój dziecka, wspomaga jego zdolność uczenia się. Dzięki powyżej opisanym korzyściom dziecko może odnosić lepsze wyniki w nauce, być osobą bardziej systematyczną. Zostało przeprowadzonych wiele badań na temat wpływu nauki gry na instrumentach na ogólnie rozumiany rozwój dziecka, dlatego zachęcamy do poszukiwania literatury na ten temat.